Znovu něco o nás

Prolínání činnosti člověka a přírody s sebou nese určité komplikace, které je čas od času potřeba řešit. Vezměme si kupříkladu libovolný, vysoký smrk, který ještě před několika lety stál osamocen, daleko za městem. Avšak v průběhu let se město rozrostlo až po tento strom a náš smrk se tak nyní tyčí například nad dětským hřištěm. A chtě nechtě je potřeba se tohoto smrku zbavit, aby nedošlo k tragédii a někdo nepřišel k úhoně.

A právě v takových chvílích vám pomůže firma Rikast (RIzikové KÁcení STromů – www.rikast.cz), která se specializuje právě, mimo jiné, na rizikové kácení stromů, které se nacházejí na území, kde ohrožují zdraví lidí či jejich majetek. Tímto územím může být například naše dětské hřiště, obytná zástavba, hřbitovy apod.

Kromě rizikového kácení stromů vám společnosti Rikast nabízí komplexní služby také v oblasti výsadby a těžby dřeva. Součástí služeb společnosti Rikast je také výkup rostoucích stromů (odkup z alejí, větrolamů apod., od 50 m³), výkup kulatin a dalších dřevních hmot, svoz a manipulace se dřevem, zajištění ekologického zpracování nebo likvidace dřevěné hmoty a mnoho dalšího.

Kompletní výpis všech služeb, s nimiž je vám společnost Rikast připravena pomoci, naleznete na uvedených internetových stránkách společnosti, které zní www.rikast.cz. Za zmínku stojí například ještě velmi užitečná služba, která zahrnuje zpracování podkladů k žádostem o povolení kácení stromů a vyřízení těchto žádostí na patřičných místech.

Služby společnosti Rikast jsou určeny jak pro soukromé osoby či firmy, tak také pro úřady obcí apod. Prvořadou prioritou jsou především spokojení zákazníci. Pro podrobnější informace a pro získání všech potřebných kontaktů navštivte web www.rikast.cz, jehož součástí je také rychlý kontaktní formulář, jehož prostřednictvím můžete zasílat své dotazy.