Frézování pařezů

Frézování pařezů nabízíme od počátku založení firmy na kácení stromů, ale informace o této činnosti jsou na webu jen sporadicky, proto jsme se rozhodli zveřejnit více informací na toto téma, nějaké fotografie a video.

Proč je vhodné pařez vyfrézovat? Zabráníte úrazům, nehodám a škodám na strojích. Vhodné pro zahrady, zahrádky, školy, školky, hřiště, veřejná prostranství, zahrady, parky, areály, cyklostezky, hřbitovy, atd. Dále usnadníte údržbu zeleně, zprůchodníte terén, esteticky jej zpříjemníte, usnadníte sekání trávy a v neposlední řadě zabráníte šíření dřevokazných hub.


Spolupracujeme s městy, obcemi, technickými službami, zahradníky, arboristy, atd. Likvidace pařezů se provádí pomocí pařezové frézy, která pařez rozemele na kousky které lze jednoduše a ekologicky využít nebo zlikvidovat. Frézujeme pařezy všech velikostí a jsme schopni pařez odstranit až do hloubky 20 cm. Po frézování zůstane jen hromada rozdrcené dřevní hmoty.


Ceník frézování pařezů 20cm pod úroveň terénu 1 - 10 pařezů 11 – 30 pařezů 30 a více pařezů
Ø 20 cm 400,- Kč370,- Kč350,- Kč
Ø 35 cm 700,- Kč650,- Kč620,- Kč
Ø 60 cm 1200,- Kč1150,- Kč1100,- Kč
Ø 90 cm 1800,- Kč1700,- Kč1600,- Kč
Ø 120 cm 2400,- Kč2300,- Kč2200,- Kč
Ø 150 cm 3000,- Kč2800,- Kč2600,- Kč

Uvedená orientační cena je bez DPH. Doprava na místo frézování bude na náklady pronajímajícího z místa nejbližšího servisního střediska. V jiných případech dle dohody. Stroj bude obsluhovat kvalifikovaná obsluha firmy Rikast. Účtujeme pouze za to co opravdu vyfrézujeme, žádný paušál ani hodinová sazba.

Cena frézování pařezů

Cena frézování pařezů je cca 200 Kč za každých 10 cm z průměru pařezu (tzn., že například pařez o průměru 50 cm stojí 1 000 Kč). Při frézování vícero kusů pařezů, bude u každého cena stanovena individuálně.


Co ovlivňuje cenu frézování pařezu?

  • počet frézovaných pařezů (čím víc pařezů, tím nižší cena za kus)
  • průměr frézovaných pařezů (měří se v nejnižším místě, u země)
  • požadovaná hloubka frézování (na trávník stačí 10 cm, na keře 20 cm)
  • tvrdost pařezů (o jakou dřevinu se jedná)
  • stanoviště (svah, kamenitá půda, omezený přístup apod.)
  • zda je požadován také odvoz vyfrézované hmoty či nikoliv
Pokud chcete zjistit cenu za kácení, jděte na stránku ceník kácení.