Frézování pařezů

Frézování pařezů nabízíme od počátku založení firmy na kácení stromů, ale informace o této činnosti jsou na webu jen sporadicky, proto jsme se rozhodli zveřejnit více informací na toto téma, nějaké fotografie a video.

Proč je vhodné pařez vyfrézovat? Zabráníte úrazům, nehodám a škodám na strojích. Vhodné pro zahrady, zahrádky, školy, školky, hřiště, veřejná prostranství, zahrady, parky, areály, cyklostezky, hřbitovy, atd. Dále usnadníte údržbu zeleně, zprůchodníte terén, esteticky jej zpříjemníte, usnadníte sekání trávy a v neposlední řadě zabráníte šíření dřevokazných hub.


Spolupracujeme s městy, obcemi, technickými službami, zahradníky, arboristy, atd. Likvidace pařezů se provádí pomocí pařezové frézy, která pařez rozemele na kousky které lze jednoduše a ekologicky využít nebo zlikvidovat. Frézujeme pařezy všech velikostí a jsme schopni pařez odstranit až do hloubky 20 cm (standard je 10cm, 20cm je za příplatek). Po frézování zůstane jen hromada rozdrcené dřevní hmoty.


Cena frézování pařezů

Uvedená orientační cena je bez DPH (nejsme plátci). Stroj bude obsluhovat kvalifikovaná obsluha (frézu vám nepůjčujeme, nepronajímáme). Účtujeme pouze za to co opravdu vyfrézujeme, žádný paušál ani hodinová sazba.

Ceník frézování pařezu 10cm pod úroveň terénu 1 - 10 pařezů 11 – 30 pařezů 30 a více pařezů
Ø 20 cm 600,- Kč570,- Kč550,- Kč
Ø 35 cm 800,- Kč750,- Kč720,- Kč
Ø 60 cm 1400,- Kč1350,- Kč1300,- Kč
Ø 90 cm 1950,- Kč1900,- Kč1800,- Kč
Ø 120 cm 2600,- Kč2500,- Kč2400,- Kč
Ø 150 cm 3200,- Kč3100,- Kč3000,- Kč

K výše uvedeným cenám (nejsou konečné) je potřeba připočítat dopravu (doprava na místo frézování z místa nejbližšího servisního střediska (Brno nebo Břeclav)) 12,- / km, plus pronájem (cca 3800,-) a opotřebení stroje (cca 1400,-).

Příklad

Cena frézování pařezů je cca 300 Kč za každých 10 cm z průměru pařezu (tzn., že například pařez o průměru 50 cm bude stát cca 1 500 Kč + doprava (řekněme že je to 10km takže 120,-), pronájem (3800,-), opotřebení 1400,-) = 6820,-. Při frézování vícero kusů pařezů, bude u každého cena stanovena individuálně (a pochopitelně dopravu, pronájem a opotřebení je zahrnuto v tom prvním pařezu, tedy doplácíte jen za samotné frézování dalších kusů).


Co ovlivňuje cenu frézování pařezu?

  • počet frézovaných pařezů (čím víc pařezů, tím nižší cena za kus)
  • průměr frézovaných pařezů (měří se v nejnižším místě, u země)
  • požadovaná hloubka frézování (na trávník stačí 10 cm, na keře 20 cm)
  • tvrdost pařezů (o jakou dřevinu se jedná)
  • stanoviště (svah, kamenitá půda, omezený přístup apod.)
  • zda je požadován také odvoz vyfrézované hmoty či nikoliv
Pokud chcete zjistit cenu za kácení, jděte na stránku ceník kácení.