Ceník kácení stromů - cena za kácení

Potřebujete pokácet ořech na dvorku? Chcete odstranit jehličnan z předzahrádky? Pokácet stromy na hřbitově, v městské zástavbě, u silnice … Pravděpodobně vás bude zajímat i cena za kácení, nebo ceník kácení stromů (kácení stromů cena). Tady jste správně, dozvíte se, kolik by stálo kácení stromu, popřípadě frézování pařezů, likvidace dřevní hmoty a další služby. Ceník kácení stromů je vzhledem k nespočtu faktorů ovlivňujících cenu nereálný, proto se cena za kácení stanovuje individuálně. Nicméně, pro lepší představu se tomuto tématu podrobněji věnujeme níže.

Cena za kácení

Nechte si zdarma vypracovat cenovou nabídku kácení. Zašlete nám stručný popis požadované práce a pro přesné stanovení ceny kácení stromů přidejte fotografii požadované práce.


Nejčastější poptávky na kácení

Pro příklad je zde jedna z nejčastějších poptávek:

Dobrý den, u domu máme starý ořech ve kterém jsou vyhnilé díry. Máme strach že se některá větev ulomí a spadne na dům, nebo na kolemjdoucí. Strom má ve výšce zhruba jednoho metru nad zemí obvod 1,6m, přikládám fotografii. Prosím o cenou nabídku a termíny kácení. Děkuji a s pozdravem …

A nebo jiná:

Dobrý den, před domem máme vysoký jehličnan, který při větru nadzvedává zeminu pod ním. Prosím o cenu za pokácení, popřípadě odvoz kmene a větví. Přikládám fotku požadovaného stromu. S pozdravem …


Co určuje cenu kácení

Cena nabízených služeb závisí na časové a technické náročnosti zásahu, odvíjí se od intenzity a velikosti zakázky. Záleží také na požadovaném rozsahu dalších prací (odvoz větví a dřeva, úprava okolí apod.). Cenu určíme na základě osobní prohlídky stromů nebo podle fotografií přiložených k poptávce. Více na téma co určuje cenu kácení se věnuji níže.

Formulář pro cenovou nabídku kácení

Pro přesnou cenovou nabídku připojte fotky stromu (keřů, tújí, atp.) jež chcete odstranit, dokument k zadání, atp. Maximální počet souborů je pět. Velikost jednoho souboru je omezena na 5MB.

Fotky můžete poslat i telefonem (vložte je do SMSky/MMSky), popřípadě je pošlete klasicky jako přílohu emailem (stejně jako jiné soubory). Odpovídáme nejpozději do 24 hodin.

Ceny kácení dle velikosti, typu, průměru a dalších faktorů

Už jste to četli, ale musím to zopakovat, protože při stanovení ceny kácení hraje roli celá řada faktorů, stanovuje se individuálně. Níže najdete několik těchto faktorů a jejich vysvětlení. Závěrem také konkrétní ukázky cen.

Cena kácení podle velikosti – výšky

Výška vašeho stromu bude mít nejvýznamnější dopad na celkové náklady. Odstranění velkého stromu představuje více rizik a bezpečnostních opatření než-li odstranění malého stromu. Arborista ( odborník v oboru péče o dřeviny rostoucí mimo les ) bude při odstraňování vysokého stromu potřebovat speciální vybavení pro lezení, a protože riziko je větší, budou to i vyšší náklady.

Mějte na paměti, že ne každý kdo poskytuje služby v tomto oboru, kategorizuje výšku stromu stejným způsobem jako my. Někteří mohou definovat malý strom takový, co je do 5 metrů a za extrémně vysoký takový, který je vyšší 10 metrů.

Výšku lze členit do kategorií: stromek – do 7 m, nízký strom 8  – 15 m, středně vysoký strom 16 – 25 m, vysoký strom 26 – 50 m, velmi vysoký strom nad 50 m.

Náklady na odstranění stromu podle dřeviny

Velikost stromu hraje v nákladech na odstranění důležitější roli než jeho typ, nicméně je zde rozdíl mezi jehličnatým a listnatým stromem. Odstranění dvou různých typů stromů se stejnou výškou nebude pravděpodobně stát stejnou částku. 

Drobné rozdíly jsou i v druhu. Pokud se budeme bavit o listnáčích, je rozdíl mezi topolem a akátem, topol je křehký, láme se, často je uvnitř kmene hniloba, kdežto akát je tvrdé dřevo, lépe se dá odhadnout, jak se při kácení bude chovat. U topolu je více rizik, tudíž se to zohledňuje v ceně.

Cena kácení podle průměru

V Česku je rozšířená kalkulace ceny kácení dle průměru kmene ve výšce 130 cm nad zemí. Předpokládám, že je to dáno menší složitostí pro výpočet (k určení výšky totiž potřebujete speciální techniku, kdežto k průměru stačí jen metr nebo pásmo). Toto se ale v 98% případů, nedá používat pro výpočet ceny pro kácení, které děláme my, pro rizikové kácení, pro kácení lezeckou technikou. Nekácíme v lese, kde je skoro jedno kam to padne, mi stromy postupně rozebíráme, tudíž na ně nelze použít tabulkové ceny pro kácení ze země, ale je potřeba se dívat do kategorie nazvané “Řez stromů prováděný lezeckou technikou”, popřípadě “Pokácení stromu postupné” – podkategorie “- se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu”.

Průměr kmene stromu je obvykle úměrný výšce stromu, ale nejde o pravidlo. Například jsme káceli vrbu, která měla v průměru kolem dvou metrů, ale měřila jen pět metrů (podle tabulek by tento průměr měl mít kolem třiceti metrů na výšku). Nebo naopak, dělali jsme smrk, který měl v průměru 40 cm, ale měřil 25 metrů (podle tabulek měl mít kolem 10 m). 

Jen pro představu, co říkají tabulky cenové soustavy:

Pokácení stromu postupné, se spouštěním částí kmene a koruny

  • přes 300 do 400 mm / kus / 3.980 Kč
  • přes 500 do 600 mm / kus / 12.900 Kč
  • přes 800 do 900 mm / kus / 28.200 Kč

Mohu vám prozradit, že za tabulkové ceny jsme ještě nikdy nepracovali (nikdo by nám to nedal).

Cena kácení podle průměru na řezné ploše pařezu, nebo plochy koruny stromu

Jestli si někdo myslel, že kalkulace ceny kácení stromu je snadná, možná je čas na přehodnocení. 

Určení ceny kácení, dle průměru na řezné ploše pařezu, je podle nás, zbytečně komplikované a v praxi se tento postup neosvěčil. Podobně je to s určením dle plochy koruny stromu. Zde musíte vymezit okapovou linii stromu a spočítat metry čtvereční. Plus, pokud pod stromem něco je, označuje se to jako “ztížené podmínky pod stromem” (rozumějte například skleník pod stromem, střecha nemovitosti, plot, atp.) a za každých i započatých 25% překážky z vymezené plochy se do ceny připočítává něco navíc.  

Další faktory, které ovlivňují cenu

Zatímco velikost – výška, typ a průměr vašeho stromu má obvykle významný dopad na cenu, existuje také několik dalších určujících nákladových faktorů.

Spadlý strom – vývrat

Pokud je strom, který potřebujete odstranit, již spadlý, může to stát třetinu toho, co by jeho odstranění stálo před vývratem. Odstranění vzpřímeného stromu je spojeno s vysokým rizikem, zatímco spadlý strom eliminuje většinu bezpečnostních rizik, která obvykle cenu zvyšují, nicméně, může to být i naopak.

Stromy vyvrácené v důsledku silného větru, patří mezi nejnebezpečnější. Vypadá to, že strom si jen tak leží, ale buďte velmi opatrní. Větve jsou vlivem obrovského pnutí napruženy a stačí větev naříznout a ta vystřelí takovou rychlostí, že ani nemrknete. Předem se dá jen velice těžko odhadnout, jak se bude strom a větve po vývratu chovat, nechte to prosím raději na někom zkušeném.  

Další kategorií je odstranění spadlého stromu, který je stále opřen o nemovitost, o sloup napětí, atp. Na toto téma asi připravím samostatný článek.

Stav stromu

Někdy strom, který potřebujete odstranit ze svého pozemku, dvora, zahrady, předzahrádky, atp., není zdravý. Nezdravé stromy mohou představovat vážné nebezpečí, nejen pro dobré životní podmínky sousedních stromů, ale především pro vaše zdraví. Jednou si tak budete okopávat pod ořechem a na hlavu vám spadne půlka stromu (příběh z praxe).

Pokud kácíme strom, který má nejlepší roky (říká se tomu mýtní věk) dávno za sebou, který stojí a je stále relativně stabilní, můžete zaplatit vyšší cenu, jako za odstranění stromu zdravého. Starší stromy mohou mít duté větve, nebo i celý kmen, riziko u takové dřeviny je opravdu vysoké. Sečteno a podtrženo, i zdravotní stav ovlivňuje cenu. 

Přístupnost

Toto se vztahuje spíše na cenu pro doplňkové (extra) služby. Ale pro orientaci v kalkulaci cen, toto doplňuji. Například likvidace hmoty po kácení (kmen a větve) ze špatně přístupného místa (rozumějte nelze tam přijet s technikou – dodávka, náklaďák, štěpkovačka, pařezová fréza, atp.) může zvýšit váš konečný účet až o 50 %.

Nouzové odstranění stromu

Způsobil silný vítr pád stromu na váš dům, auto nebo příjezdovou cestu? Pokud tomu tak je, budete chtít strom okamžitě odstranit, ve dne nebo v noci, o víkendu nebo státních svátcích.

Nouzové odstranění stromu bude stát o něco více než standardní. Cena se bude výrazně lišit v závislosti na tom, kdy zavoláte, na době potřebné k dokončení práce a jak nebezpečné je odstranění stromu.

Některé pojišťovny proplácí nouzové odstranění stromů, takže možná nebudete muset hradit celý účet sami, nebo budete mít jen sjednanou spoluúčast.

Extra služby

Když už si objednáte kácení nebo údržbu (ořez) stromu, proč si nezaplatit i za několik dalších prací? Koneckonců, odstraňovat pařez svépomocí je neuvěřitelná dřina a podobné je to s úklidem větví (kmen si zpravidla necháváte na topení).

Připlaťte si navíc za služby, jako jsou likvidace nakáceného, frézování pařezu, neb ořez dalších stromů, neusíte pak znovu domlouvat termín a platit extra dopravu. 

Odstranění pařezu

Tomuto věnujeme stránku Frézování pařezů

Likvidace nakáceného – štěpkování, odvoz

Jakmile bude strom odstraněn, bude všude kolem hromada větví, klacků a listí. Někdo má likvidaci hmoty po kácení zahrnuto v ceně, ale je to spíše výjimka. Praxe je taková, že úklid se naceňuje zvlášť. Úklid je potřeba objednat předem, abychom mohli přivézt odpovídající vybavení.

Odvoz nebo štěpkování (a odvoz štěpky) jsou dva běžné způsoby, jak lze odstranit zbytky po odstranění stromu. Třetím je pálení, ale to se týká cca 3% zakázek. Pojďme si říct, co kolik můžete očekávat, že zaplatíte. Ať už bude úklid realizován jakkoliv, cenově v tom není rozdíl. Vždy potřebujete někoho kdo to naloží a vyloží, případně poštěpkuje a odveze, nebo hlídá oheň a přikládá.

Odvoz: odvezeme všechno co zůstalo po odstranění stromu. Bude potřeba velká dodávka, nebo velký vozík a auto které ho uveze, plus lidi co to naloží, odvezou a vyloží. A také platíte skládkovné, většina bioskládek, nebo sběrných dvorů, kde mají bio odpad, si účtuje cca 2 Kč za kg.

Štěpkování: poštěpkujeme všechny větve do 10 – 15 cm průměru. Zbytek se naloží na vozík nebo do dodávky a odváží, opět viz výše 2 Kč kg. 

Pálení: nesetkal jsem se s tím, že by se větve pálili v místě kácení, vždy se museli přesunout min. 15 metrů dále. Takže, musíte zaplatit někoho, kdo to přenosí a bude postupně přikládat. Někoho zodpovědného, někoho kdo přemýšlí a je na něj spoleh. Pálení není sranda, vážně. Před pálením je potřeba toto nahlásit https://paleni.izscr.cz/. Během pálení je potřeba kontrolovat okolí, mít sebou nebo v dosahu dostatek vody, popřípadě hasící přístroje a po dokončení pálení zajistit ohniště.

Prořezávání / ořez stromu

Když je jeden strom na cestě dolů, vaše další stromy možná potřebují trochu upravit. Prořezání, nejen zkrášlí vaší zahradu, ale stromu prospěje. Provzdušníte jej, dopřejete mu dostatek světla ve všech částech koruny a můžete ho snížit, aby vám nepřerostl přes hlavu. Náklady na ořez stromů se obvykle pohybují mezi 2.600 až 6.800 Kč, v závislosti na výšce a velikosti koruny stromu.

Takže kolik bude stát kácení stromu?

Jen pro porovnání ceny v České republice s jinou zemí: majitelé domů a pozemků v USA (z jiné země jsem takové statistiky nenašel), za pokácení stromu zaplatí v průměru 630 dolarů (při kurzu 20 Kč za dolar je to 12.600 Kč). Cena kácení stromu který je extrémně velký, může v přepočtu na koruny vyjít na 38.700 Kč. Malý stromek se dá pokácet za zhruba 3.000 Kč.

Velikost stromu, dostupnost k němu, jeho zdravotní stav – nejen to, bude hrát roli v konečné ceně za kácení. Chcete nechat odstranit i vše po kácení? Potřebujete i frézování pařezu? To samozřejmě není v ceně kácení a tyto doplňkové služby se kalkulují zvlášť. Typické cenové rozpětí pro pokácení stromu (bez doplňkových služeb) je 7.700 až 21.400 Kč nebo 600 až 840 Kč za metr výšky.

Když si to shrneme do přehledného seznamu, cena kácení se pohybuje následovně:

  • Průměrná cena: 12.600 Kč
  • Typické cenové rozpětí: 7.700 až 21.400 Kč nebo 600 až 840 Kč za metr výšky.
  • Minimální cena: 3.000 Kč
  • Maximální cena: 38.700 Kč

Konečné náklady na odstranění stromu se budou lišit v závislosti na několika faktorech, jako ve kterém kraji práce poptáváte (Praha a okolí bude dražší než například Jižní Morava), jaký tým si najmete (kdo to dělá profesionálně, myšleno zodpovědně (školení, odpovídající vybavení, pojištění, atp.) bude vždy dražší, než nějaký Lojza co to viděl v Receptáři a z výdělku neplatí daně, sociální a ani zdravotní pojištění (o pojištění proti způsobeným škodám ani nemluvím)) a pochopitelně na velikosti stromu + rizik při jeho kácení.

Výše uvedené ceny za kácení stromu by vám měly poskytnout přiměřený odhad toho, kolik můžete očekávat, že utratíte za průměrný nebo extrémní případ.

FAQ – často kladené otázky ke kácení stromů

1. Potřebuji povolení ke kácení stromu na vlastním pozemku?

V rámci ochrany životního prostředí jsou ustanovena určitá pravidla pro kácení stromů. Pro více informací jděte na stránku která se tomuto tématu věnuje – povolení ke kácení stromu na vlastním pozemku.

2. Proč bych si měl/a najmou právě RIKAST?

Nechcete přece, aby vám strom pokácel jen tak někdo (Lojza). Rozhodnutí, kdo by měl váš strom odstranit, není rozhodnutí, které byste měli brát na lehkou váhu. Pro nás mluví léta praxe, veškeré certifikáty a potřebná školení, pojištění, ale hlavně zkušenosti. To co děláme nás baví. Podívejte se do referencí.

Vyvarujte se najímání někoho, kdo nemá praxi, nebo není pojištěn. V opačném případě riskujete, že na vašem pozemku bude vykonávat nebezpečnou práci nezkušená osoba.

3. V jakém ročním období je nejlepší odstranit strom?

V některých případech neexistuje „správné období“ pro odstranění stromu. Pokud je váš strom ve špatném stavu, nebo představuje bezpečnostní riziko, budete chtít, aby byl odstraněn dříve než se něco stane, bez ohledu na to, jaké je roční období.

Pokud však strom nepotřebujete pokácet okamžitě (nebo nejde o rozřezání spadlého stromu) tak v období vegetačního klidu, které trvá od října či listopadu do března.

Proč pozdní zima nebo brzy na jaře? Hlavním důvodem je míza a hnízdící ptáci. Listnaté  stromy budou váhově lehčí, nebudou mít žádné listy, takže kácení bude rychlejší a snadněji se odstraňují větve.

Dalším důvodem, proč je pozdní zima a brzké jaro dobré období pro kácení stromů, jsou větve které ořezáváme nebo spouštíme. Ty pravděpodobně způsobí menší škody na záhonech. Studená pevná půda pomůže zabránit jejímu narušení.

4. Kácení stromů za odvoz dřeva

Ne, toto ekonomicky nedává smysl, teda určitě ne tomu, kdo si to umí spočítat. O několik zakázek jsme přišli, protože se našel někdo, kdo to udělal “za dřevo”. Ale zase jsme u toho, že toto vám nabídne jen někdo, kdo nemá náklady a oprávnění na vykonávání této činnosti. Náklady na pokácení stromu jsou takové, že bych si za tu cenu mohl koupit 2x tolik hotového, tvrdého, naštípaného, suchého dřeva i s dovozem. 

Závěrem

Teď už víte, že vzhledem k požadovanému odbornému know-how a rizikovým faktorům spojeným s kácením stromu, tento úkol nejlépe zvládne někdo s praxí. 

A taky už máte představu, co je zhruba zahrnuto v ceně. Slovo „zhruba“ zmiňuji záměrně, protože jsem nepočítal náklady na školení, vybavení, dopravu, odvody, atp., ale o tom až jindy.