Výkup lesa, lesů a lesních pozemků

Pro nedostatek času a kapacit, aktuálně soustředíme svůj zájem především na výkup v oblasti
Vysočina, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský a Jihomoravský kraj.

Zabýváme se výkupem lesů a lesních pozemků přímo od vlastníků v České republice. Vykupujeme lesy o výměrách od 0,05 Ha (500 m2) do 5000 Ha. Za lesy nabízíme nejlepší výkupní ceny na trhu. Náš zájem je oslovit vlastníky lesů, sdružení vlastníků lesů, lesní společenství (urbariáty), obce a právnické subjekty které mají ve vlastnictví lesy na území ČR. Dále se zabýváme odbornou správou lesních majetků, poradenskou činností vlastníkům lesů spojeného s těžbou dřeva a pěstováním lesů. Zpracováváme lesní hospodářské plány a přehledy o hospodaření.
Naše zkušenosti na trhu lesů a lesních pozemků,
Vám přinášejí tyto významné výhody:

  • rychlost vyřízení při výkupu lesa, dřeva a lesních pozemků
  • individuální přístup
  • profesionální ocenění lesa soudním znalcem z oboru
  • kompletní právní servis
  • platba v hotovosti nebo na účet při podpisu kupní smlouvy
  • možnost výkupu lesů včetně polních pozemků, rybníků a luk.
 

Cena lesa

Na ornou půdu, TTP a rybníky, učiníme individuální odhad s nabídkou tržní ceny.
Nabízená cena lesa je stanovena na základě jeho kvality, zásoby dřevní hmoty, složení dřevin a jeho zdravotního stavu.
Pro více informací nás kontaktujte e-mailem, nebo využijte formulář níže.

Co stanovuje výkupní cenu vámi nabízeného lesa?

Kromě výše uvedeného, také poloha lesa v terénu, rozloha lesa (výměra m2), přístupnost lesa z lesních a přístupových cest, druhové zastoupení dřevin v lese, věk jednotlivých porostů, způsob ochrany lesů, rozsah těžebních zásahů v lesních porostech a zdravotní stav lesních porostů.

Jak zjistit reálnou cenu vámi nabízeného lesa?
Ideální je zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře:


  • Parcelní číslo(a)
  • Katastrální území a Obec
  • Číslo listu vlastnictví (LV)
  • Lesní hospodářské osnovy (LHO) (pokud je máte)
 
Formulář pro výkup lesa
Kdy se dozvíte tržní cenu vámi nabízeného lesa?

Tržní cenu u nás zpracovává soudní znalec z oboru lesnictví. První předběžný a nezávazný návrh ceny vám zašleme do 5 pracovních dní. Tuto službu předběžného odhadu provádíme zcela zdarma a neplyne z ní žádný závazek vůči dodavateli odhadu, pokud se rozhodnete, že les za nabídnutou cenu neprodáte.

Pokud vás námi nabídnutá předběžná cena zaujme a projevíte vážný zájem, pak náš soudní znalec provede fyzickou obhlídku lesa v terénu, kde si ověří aktuální stav lesa. Na základě těchto zjištění dojde k upřesnění ceny lesa v čase prohlídky a zaslání návrhu kupní smlouvy a to do 7 do 14 dní od projevení vašeho zájmu o odkoupení vašeho lesního majetku.

Pěstební činnost, výsadba lesů, ochrana lesních kultur

Nevykupujeme jen k těžení, o lesy se staráme, nebo je zakládáme.

V lese jsme vyrostli a chtěli bychom přispět k zachování jejich druhové struktury a něco předali dalším generacím. O lesy se staráme a pokud koupíme holinu, zajišťujeme pěstební činnost. Zalesňování je prováděno zpravidla sazenicemi vypěstovanými v našich smluvních školkách. Po zalesnění věnujeme maximální péči o sadební materiál až do doby zajištění. Provádíme ochranu proti škůdcům, chorobám a okusu zvěří. Kromě zalesnění provádíme i veškeré ostatní činnosti související s pěstováním a ochranou lesních kultur. Provádíme odstranění klestu a přípravu půdy půdními frézami, které zapraví těžební zbytky do půdy a obohatí jí tak o živiny, vyrábíme a stavíme oplocenky z vlastního i dodaného materiálu, připravujeme půdu pro přirozenou obnovu lesa. Po zalesnění zajistíme také výchovu lesních porostů prostřihávkami a prořezávkami.