RIzikové KÁcení STromů – RIKAST.cz

RIKAST, je zkratka pro rizikové kácení stromů, což tvoří většinu zakázek, pak jsou tu práce s tím spojené, úklid (odvoz dřeva, likvidace větví, frézování pařezů, výsadba, ořez ...). Kácení stromů ve ztížených podmínkách je jednou z fyzicky i psychicky nejnáročnějších prací. Jedná se totiž o práci, která je vždy trochu jiná. Profesionál zde musí spojit veškeré své zkušenosti, dovednosti a obezřetnost, aby práci provedl především bezpečně a s výborným výsledkem. Nejedná se o pouhé použití síly bez promyšlených a dobře plánovaných kroků.

Kácení stromů děláme od roku 2001

Rizikovým kácením stromů se zabýváme od roku 2001. Jde především o stromy rostoucí v blízkosti lidských sídel, v parcích, na hřbitovech, v alejích, ve větrolamu, v blízkosti vysokého elektrického napětí, stromy které zasahují nad okrasnou výsadbu, nad střechy, nad ploty, stromy nakloněné v omezeném prostoru nebo mezi zástavbou, apod.

Všechny práce, se s ohledem k zákazníkovi snažíme dělat za minimálními náklady. To znamená, že těžkou techniku využíváme až v krajních případech, kdy není jiná volba. Drtivá většina zakázek je realizována stromolezeckou technikou, kácení stromů je tak rychlejší, levnější a ve výsledku efektivnější.


Pro názorný příklad uvádíme nejčastější variantu zakázky

Zakázka probíhá přibližně tímto způsobem:
Osobní prohlídka, posouzení stavu a bezpečnosti stromu jsou samozřejmostí před jakýmkoliv zásahem. Návrh plánu průběhu společně s návrhem data započetí a ukončení prací, stanovení ceny a po dohodě, popřípadě po podpisu smlouvy, následná realizace.

Kácení a ořez z plošiny

Vysokozdvižnou plošinu používáme pouze při ořezech nebo kácení, kde není jiná možnost jak provést nebo dokončit práce bez pomoci těžké techniky.

Výkup stromů

Vykupujeme stromy takzvaně „na stojato“, což znamená, že od Vás odkoupíme dřevinu na Vašem pozemku a dále se již nemusíte starat o různá povolení k těžbě, o odběratele, vytěžení, manipulaci, odvoz, zpracování těžebních zbytků a další procedury spojené s prodejem.

Příklad probíhajícího obchodu se dřevem:
Obec Kotěhůlky má ve svém katastru větrolam, který je v mýtním věku (Je v nejlepších letech kdy je vhodné a zároveň výhodné dřevinu vytěžit. V pozdější době je dřevina téměř bezcenná a její pokácení je finančně nákladné. Po dohodě a podepsání smluv vytěžíme dřevinu a v případě zájmu provedeme novou výsadbu. Po dokončení prací, do obecní pokladny přibude nemalá finanční částka.

Kácení stromů profesionálně

Níže najdete stručný přehled prací, které zajišťujeme. Je to jen nástin toho čím se zabýváme a co nabízíme. Na dalších stránkách pak najdete například videa z kácení stromů, reference, fotogalerii a samozřejmě kontakt, potažmo kontaktní formulář přes který můžete zaslat poptávku pokud se vám nechce volat nebo posílat email.

 • kácení stromů
 • kácení stromů hrozících způsobením škody na majetku nebo újmě na zdraví. Odstraňování kalamitních následků, riziková těžba (polomy, kmenové zlomy, atd.)
 • těžba dřeva nejen v rizikových oblastech, v jakémkoliv rozsahu
 • výkup stromů a výkup stromů „na stojato“
 • odkoupení stromů z alejí, stromořadí, větrolamů, atd.
 • výkup kulatiny a další dřevní hmoty
 • stromy vykupujeme od 50 m³, což je zhruba 28 stromů o průměru 30cm na čele. S menším množstvím neobchodujeme. Povolená jednoduchá křivost.
 • zpracování podkladů k žádostem o povolení kácení stromů, včetně zajištění jejich vyřízení na místě příslušného orgánu státní správy
 • nová výsadba lesních porostů, alejí, stromořadí, větrolamů, atd.
 • svoz a manipulace dřevní hmoty
 • ekologické zpracování a likvidace dřevní hmoty

Pracujeme pro úřady, firmy i soukromé osoby

Pracujeme všude tam, kde hrozí jakékoliv riziko způsobení škody na majetku nebo újmě na zdraví v důsledku zřícení dřeviny. Kácíme ze země, z vysokozdvižné hydraulické plošiny nebo pomocí stromolezecké techniky. Veškeré práce se snažíme dělat bez použití těžké techniky zejména proto, že tímto způsobem Vám ušetříme téměř 50% z ceny.

Na veškeré poskytované práce máme patřičná školení, zkoušky, potřebná potvrzení o absolvování a jejich platnosti. Na prováděné práce se samozřejmě vztahuje Naše pojištění odpovědnosti za škody na zdraví či majetku. Všechny práce vykonáváme s ohledem k přírodě.